top of page
Untitled design (27).png

WELLCO pre FIRMY

"Pomáhame vytvárať firemnú kultúru zdravia a fitness."

Celosvetovým trendom sa stáva tzv. Korporátne wellness. Sú to programy, ktoré ponúkajú firmy na zvýšenie produktivity, zníženie pracovnej absencie a celkovo pomáhajú znižovať náklady firiem na zdravotné poistenie.

 

V našich podmienkach majú tieto programy podobný účel v trochu upravenej forme. Je to spôsob ako pomôcť firmám zlepšiť sociálne a zdravotné kvality zamestnancov, ktoré sa budú odrážať v už spomenutých benefitoch.

Pozrite si ukážkové video ako sme organizovali Fitness Výzvu vo Firme.

WELLCO pre FIRMY

WELLCO pre FIRMY

Přehrát video

Naše firemné programy

Programy, ktoré ponúkame sa opierajú o tzv. motivačnú pripravenosť jednotlivca. Tu je dôležité zistiť, ktorá úroveň programu je pre firmu vhodná.

Nám sa osvedčili firemné výzvy a prednášky, kde dokážeme zapojiť do programu veľké množstvo zamestnancov. Tímový duch podporený súťažou ich namotivuje k lepšiemu dodržiavaniu zdravej a kvalitnej životosprávy. Vhodne zvolený spôsob starostlivosti o zamestnanca sa pre zamestnávateľa stane jeho výhodou na trhu práce.

 

Otázky, na ktoré je dôležité si odpovedať predtým, ako sa vo firme rozhodnete využiť vonkajšieho poskytovateľa wellness programov sú:

 

1.  Je zdravý životný štýl súčasťou firemnej kultúry?

2. Čo má firemný Wellness Program priniesť?

3. Aké problémy majú zamestnanci?

  • Zdravotné

  • Nízka motivácia

  • Problémy z chrbticou

  • Nadváha

  • Stravovacie

Programy, ktoré ponúkame sa opierajú o tzv. motivačnú pripravenosť jednotlivca. Tu je dôležité zistiť, ktorá úroveň programu je pre firmu vhodná.

Nám sa osvedčili firemné výzvy a prednášky, kde dokážeme zapojiť do programu veľké množstvo zamestnancov. Tímový duch podporený súťažou ich namotivuje k lepšiemu dodržiavaniu zdravej a kvalitnej životosprávy. Vhodne zvolený spôsob starostlivosti o zamestnanca sa pre zamestnávateľa stane jeho výhodou na trhu práce.

 

bottom of page