Wellco Corporate

"Pomáhame vytvárať firemnú kultúru Zdravia a Fitness."

Celosvetovým trendom sa stáva tzv. korporátne Wellness. Sú to programy, ktoré ponúkajú firmy na zvýšenie produktivity, zníženie pracovnej absencie a celkovo pomáhajú znižovať náklady firiem na zdravotné poistenie.

 

V našich podmienkach majú tieto programy podobný účel v trochu upravenej forme. Je to spôsob ako pomôcť firmám zlepšiť sociálne a zdravotné kvality zamestnancov, ktoré sa budú odrážať v už spomenutých benefitoch.

Programy, ktoré ponúkame sa opierajú o tzv. motivačnú pripravenosť jednotlivca. Tu je dôležité zistiť, ktorá úroveň programu je pre firmu vhodná.

Nám sa osvedčili firemné výzvy a prednášky, kde dokážeme zapojiť do programu veľké množstvo zamestnancov. Tímový duch podporený súťažou ich namotivuje k lepšiemu dodržiavaniu zdravej a kvalitnej životosprávy. Vhodne zvolený spôsob starostlivosti o zamestnanca sa pre zamestnávateľa stane jeho výhodou na trhu práce.

 

Otázky, na ktoré je dôležité si odpovedať pred tým, ako sa vo firme rozhodnete využiť vonkajšieho poskytovateľa Wellness programov sú:

 

1.  Je zdravý životný štýl súčasťou firemnej kultúry?

2. Čo má firemný Wellness Program priniesť?

3. Aké problémy majú zamestnanci?

  • Zdravotné

  • Nízka motivácia

  • Problémy z chrbticou

  • Nadváha

  • Stravovacie

Ochrana osobných údajov

©2020 WELLCO. Všetky práva vyhradené.